معرفی جشنواره

نمادها و نشانه‌ها، بخشی از هویت و فرهنگ هر جامعه هستند. از راه‌های گسترش اندیشه‌ و آرمان هر ملتی، ترویج نمادهایی است که با پشتوانه فرهنگ و تاریخ آنها صورت یافته‌اند. قرن‌هاست که ذوق سرشار ایرانیان با الهام از اندیشۀ متعالی اسلام، دامنۀ وسیعی از نمادها را در قامتِ «هویت‌ بصریِ ایرانیان» پدید آورده است. نقش‌ها و نگاره‌های زیبا و دلنشینی که به تنوع اقوام و جغرافیای این سرزمینِ کهن، گسترده‌اند و هر‌کدام گوشه‌ای از داستان پرفراز و فرود این مرز و بوم را حکایت می‌کنند. نمادهایی که به ابنیه، اسباب زندگی و هر آنچه جلوه‌ای از آن است، هویت می‌بخشند و با بیانی لطیف، ویژگی‌های فرهنگ و هنر ایرانی‌اسلامی را به نمایش می‌گذارند.
بخش قابل توجهی از این عناصر نمادین، در پیوند معنوی ایرانیان با اماکن مقدس تجلی یافته است و در این میان حرم مطهر حضرت رضاعلیه‌السلام یکی از بزرگترین گنجینه‌های هنر ایرانی‌اسلامی است. این منبع الهام‌بخش، زمینه‌ای ارزشمند برای گسترش نمادها و نشانه‌هایی است که می‌توانند به محیط زندگی هویت دهند؛ چشم‌ها را روشنی بخشند و دل‌ها را بیش از پیش به محبت اهل‌بیت‌علیهم‌السلام نزدیک کنند.
«جشنواره هنر رضوان» تلاشی است برای آشنایی بیشتر هنرمندان با نقوش، نگاره‌ها و نمادهای موجود در تزئینات حرم مطهر رضوی و کاربردی‌‌کردن آنها در هویت‌بخشی به اسباب و ...معرفی جشنواره

نمادها و نشانه‌ها، بخشی از هویت و فرهنگ هر جامعه هستند. از راه‌های گسترش اندیشه‌ و آرمان هر ملتی، ترویج نمادهایی است که با پشتوانه فرهنگ و تاریخ آنها صورت یافته‌اند. قرن‌هاست که ذوق سرشار ایرانیان با الهام از اندیشۀ متعالی اسلام، دامنۀ وسیعی از نمادها را در قامتِ «هویت‌ بصریِ ایرانیان» پدید آورده است. نقش‌ها و نگاره‌های زیبا و دلنشینی که به تنوع اقوام و جغرافیای این سرزمینِ کهن، گسترده‌اند و هر‌کدام گوشه‌ای از داستان پرفراز و فرود این مرز و بوم را حکایت می‌کنند. نمادهایی که به ابنیه، اسباب زندگی و هر آنچه جلوه‌ای از آن است، هویت می‌بخشند و با بیانی لطیف، ویژگی‌های فرهنگ و هنر ایرانی‌اسلامی را به نمایش می‌گذارند.
بخش قابل توجهی از این عناصر نمادین، در پیوند معنوی ایرانیان با اماکن مقدس تجلی یافته است و در این میان حرم مطهر حضرت رضاعلیه‌السلام یکی از بزرگترین گنجینه‌های هنر ایرانی‌اسلامی است. این منبع الهام‌بخش، زمینه‌ای ارزشمند برای گسترش نمادها و نشانه‌هایی است که می‌توانند به محیط زندگی هویت دهند؛ چشم‌ها را روشنی بخشند و دل‌ها را بیش از پیش به محبت اهل‌بیت‌علیهم‌السلام نزدیک کنند.
«جشنواره هنر رضوان» تلاشی است برای آشنایی بیشتر هنرمندان با نقوش، نگاره‌ها و نمادهای موجود در تزئینات حرم مطهر رضوی و کاربردی‌‌کردن آنها در هویت‌بخشی به اسباب و ...محمدعلی چمی‌گو

رئیس جشنواره


مهدی یک‌پـسر

دبیر جشنوارهمحمدعلی چمی‌گو

رئیس جشنواره


مهدی یک‌پـسر

دبیر جشنواره


حامیان

تماس با ما

آدرس مشهد, خیابان کوهسنگی ۹, عدالت ۱۸, پلاک ۹/۱
تلفن تماس ۳۸۴۴۵۱۴۲ ۰۵۱
ایمیل info@rezvanfestival.ir