محمدصادق مروارید

متولد ۱۳۵۲ مشهد

مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت نان قدس رضوی

کارشناسی فقه و معارف اسلامی

رئیس هیئت‌مدیره شرکت آرد قدس رضوی از سال ۱۳۹۵ تاکنون؛

نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت فرآورده‌های غذایی رضوی از سال ۱۳۹۵ تاکنون؛

عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان نان ایران از سال ۱۳۹۵ تاکنون؛

عضو هیئت‌مدیره انجمن همگن صنایع غذایی؛

مدیر منطقه‌ای شرکت بازرگانی SPII (پتروشیمی) آفریقای جنوبی از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵؛

رئیس هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری بورس اوراق بهادار ایران از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶؛

مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره شرکت بازرگانی صدرا از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲؛