مصطفی حسن‌زاده

متولد ۱۳۶۱ مشهد

طراح زیورآلات، مدیر هنری، نویسنده و شاعر

کارشناسی‌ارشد هنر اسلامی با گرایش هنر و صنایع فلزی از دانشگاه سورۀ تهران؛

سرپرست مدیریت امور هنری شهرداری مشهد ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷؛

عضو شورای سیاستگذاری نخستین جشنوارۀ هنرهای شهری مشهد؛ خانۀ بهار ۱۳۹۷؛

کارشناس مجسمه و یادمان‌های دائم شهری، مدیریت امور هنری شهرداری مشهد از سال ۱۳۸۸؛

نویسندۀ چند عنوان کتاب و عضو تحریریۀ صفحات هنری در مطبوعات و وبگاه‌های اطلاع‌رسانی سراسری؛

دارندۀ ۱۲ عنوان رتبۀ برگزیده در جشنواره‌های ادبی نظیر: نفر اول بخش ویژۀ جشنوارۀ بین‌المللی کاریکلماتور(۱۳۸۵)، نفر دوم جشنوارۀ بین‌المللی

طنز تهران (۱۳۸۸)، رتبۀ نخست جوان برتر ایرانی در رشتۀ شعر طنز، جشنوارۀ ملی جوان ایرانی (۱۳۸۹)، نفر سوم مسابقۀ تلویزیونی «قند پهلو» (۱۳۹۳)، نفر اول جشنوارۀ ملی طنز دکتر سلام در رشتۀ شعر طنز (۱۳۹۴)؛