مصطفی معمی‌وند

متولد ۱۳۶۲ نهاوند

طراح گرافیک و مدیر هنری

کارشناسی ارتباط تصویری از دانشگاه فردوسی مشهد؛

مؤسس و مدیر کارگاه طراحی و توسعه محصول مُلک؛

مدیر هنری چندین جشنوارۀ ملی و بین‌المللی نظیر زیر سایۀ خورشید؛

طراحی استراتژی هنری‌، تبلیغی شرکت فرش سیرمان ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶؛

دبیر بخش پوستر جشنوارۀ استقبال از بهار و بخش گرافیک جشنوارۀ علمی و هنری غدیر ۱۳۹۳؛

عضو هیئت داوارن و انتخاب جشنواره‌های غدیر، تلنگر و شاهچراغ؛

برگزیدۀ جشنوارۀ نشان حضرت محمد(ص)، بخش پوستر شهر بهشت، جشنوارۀ بسم‌الله؛

حضور در نمایشگاه فرش دموتکس آلمان 2017 با ۱۲ اثر و شرکت در ۵ نمایشگاه گروهی و انفرادی؛