مهدی یـک‌پــسر

متولد مشهد ۱۳۵۷

طراح گرافیک، مدیر هنری، پژوهش‌گر امور فرهنگی هـنری

کارشناس ارتباط تصویری – دانشگاه شاهد

عضو کارگروه سوغات فرهنگی زائر آستان قدس رضوی؛

مدیر پروژه سوغات فرهنگی زائر آستان قدس رضوی (۱۳۹۵ و ۱۳۹۶)؛

دبیر جشنواره ملی بشری (۱۳۹۶)؛

عضو شورای مرکز رشد فناوری‌های فرهنگی و زیارت (۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶)؛

تدوین و طراحی کتاب اطلس حرم مطهر رضوی (۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵)؛

مدیر هنری آثار بزرگسال انتشارات به‌نشر (۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶)؛

دبیر جشنواره استقبال از بهار مشهد (۱۳۹۳)؛

پژوهش، مطالعه و تدوین طرح جامع ساماندهی تبلیغات شهری مشهد (۱۳۸۸ و ۱۳۸۹)، ســوغات فرهنــگی زائــر (۱۳۹۰)، طرح جامع اطلاع‌رسانی زائر (۱۳۹۲ و ۱۳۹۳)، ساختار و برنامه مرکز نوآوری و توسعه فناوری سوغات فرهنگی زائر (۱۳۹۶ و ۱۳۹۷)؛

برگزیده همایش بین‌المللی گردشگری دینی و توسعه فرهنگ زیارت (۱۳۹۰) و نهمین دوره کتاب سال رضوی (۱۳۹۵)؛

عضو هیأت‌داوران، شورای سیاستگذاری، مربی و سخنران ۱۵ جشنواره و رویداد ملی و منطقه‌ای؛

تدوین سناریو، طراحی و اجرای نمایشگاه‌های متعدد مفهومی نظیر نمایشگاه مفهومی «زیارت»؛