سید محمدرضا میری
متولد ۱۳۵۵، مشهد

طراح گرافیک و مدیر هنری
کارشناسی ارتباط تصویری از دانشگاه فردوسی مشهد؛
دبیر نهضت مردمی پوستر انقلاب از سال ۱۳۸۸؛
عضو شورای سیاست‌گذاری انجمن هنرهای تجسمی بنیاد روایت فتح، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷؛
دبیر بخش پوستر پنجمین جشنوارۀ تجسمی مقاومت 1397؛
برگزاری، مربیگری و داوری کارگاه‌های آموزشی متعدد طراحی گرافیک در شهرهای مختلف کشور؛
مدیر هنری چندین نشریه و همایش ملی؛
مدیر هنری و طراح گرافیک فصلنامۀ نشانه (ویژه‌نامۀ هنر و رسانه)؛
شرکت در ۳۵ نمایشگاه انفرادی و گروهی؛